You are here

Vazifalari va funksiyalari


 

Quyidagilar Davyergeodezkadastr qo'mitasi asosiy vazifalari hisoblanadi:

 • yer resurslaridan oqilona foydalanish, geodeziya va kartografiya sohasi faoliyati bo‘yicha yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirilishini ta’minlash;
 • yerdan oqilona foydalanish va uni muhofaza qilish bo‘yicha tizimli davlat nazoratini, davlat geodeziya nazoratini qonun hujjatlari talablariga so‘zsiz rioya etilishi yuzasidan uni buzganlik uchun aybdor shaxslarni ma’muriy javobgarlikka tortish orqali amalga oshirish;
 • yer resurslaridan oqilona foydalanish, yerlarni saqlash va muhofaza qilish, tuproq unumdorligini oshirish, geodeziya va kartografiya faoliyati samaradorligini kuchaytirish bo‘yicha davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;
 • davlat yer kadastrini, davlat kartografiya-geodeziya kadastrini, binolar va inshootlar davlat kadastrini, hududlar davlat kadastrini, shuningdek, Davlat kadastrlari yagona tizimini yuritish;
 • davlat boshqaruvi organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarining davlat kadastrlarini yuritish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish;
 • uchuvchisiz uchish qurilmalaridan foydalangan holda qishloq xo‘jaligi yerlarini, qishloq xo‘jaligi ekinlarini ekish va parvarishlashni monitoring qilish, geodeziya ma’lumotlari va kartografiya materiallaridan foydalangan holda sun’iy yo‘ldosh navigatsiya tizimi ishlashini ta’minlash;
 • aerokosmik suratga olish, topografiya-geodeziya, kartografiya, tuproqshunoslik, geobotanikaga oid va boshqa izlanishlar hamda tadqiqotlarni, yerlarni masofadan zondlash, geodinamik tadqiqotlar ma’lumotlari va materiallaridan foydalangan holda, kartografik monitoringni amalga oshirish;
 • ko‘chmas mulk ob’ektlarining elektron ma’lumotlar bazasini, ko‘chmas mulk bahosini bozor qiymatida baholashga bosqichma-bosqich o‘tish uchun davlat kadastrlari geoaxborot tizimlarini yaratish va doimiy ravishda yangilab borish;
 • sohaga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, shu jumladan, davlat xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida fuqarolarga hamda tadbirkorlik sub’ektlariga tezkor va sifatli xizmatlar ko‘rsatish;
 • yer tuzish, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish, xalqaro grantlarni jalb etish;
 • yer tuzish, geodeziya, kartografiya va davlat kadastrlari bo‘yicha tizimli ravishda kadrlarni qayta tayyorlash, malakasini oshirishni ta’minlash.

Davyergeodezkadastr qo'mitasi o‘ziga yuklangan asosiy vazifalarga muvofiq quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:

  a) yer resurslaridan oqilona foydalanish, geodeziya va kartografiya sohasi faoliyati bo‘yicha yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirilishini ta’minlash sohasida:

 • yer tuzish, yerlardan foydalanish va ularni muhofaza qilish, yer resurslarini hisobga olish va baholashni takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar kompleksini ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
 • yer fondining holatini kuzatish, o‘zgarishlarni o‘z vaqtida aniqlash, salbiy jarayonlarning oldini olish va oqibatlarini tugatish maqsadida yerlar monitoringini amalga oshiradi;
 • har bir yer egasi, yerdan foydalanuvchi, ijarachi va yer uchastkasi mulkdori bo‘yicha yer kadastri elektron ma’lumotlar bazasini shakllantiradi;
 • qishloq xo‘jaligi yerlarining olib qo‘yilishi munosabati bilan qishloq xo‘jaligi nobudgarchiligining o‘rnini qoplash uchun kelib tushadigan mablag‘larni jamlash, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishni tashkil qiladi;
 • yer resurslarining holati to‘g‘risida har yilgi Milliy hisobotni tuzadi;
 • geodeziya va kartografiya faoliyatini muvofiqlashtiradi va tartibga soladi;
 • davlat kartografiya-geodeziya fondini shakllantiradi va yuritadi;
 • O‘zbekiston Respublikasi Davlat chegarasini delimitatsiya, demarkatsiya va redemarkatsiya qilish bilan bog‘liq yer tuzish, geodeziya, kartografiya, topografiya, gidrografiya va o‘z vakolati doirasida boshqa ishlarni tizimli asosda tashkil qiladi;
 • O‘zbekiston Respublikasi Davlat chegarasini delimitatsiya, demarkatsiya va redemarkatsiya qilish masalalari bo‘yicha geodeziya ma’lumotlari, yerni masofadan zondlash, yer tuzish, topografik, kartografik, gidrografik va boshqa materiallar bilan ta’minlaydi;
 • geodeziya, kartografiya va kadastr ishlarini metrologiya jihatidan ta’minlashni tashkil qiladi;
 • geografik ob’ektlarni nomlash va qayta nomlash to‘g‘risidagi takliflarni davlat ekspertizasidan o‘tkazadi, geografik ob’ektlarning nomlarini maqbullashtirish ishlarini amalga oshiradi, geografik ob’ektlar nomlari davlat reyestrini yuritadi;
 • ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik va tajriba-texnologiya ishlarini bajaradi, geodeziya va kartografiya asbob-uskunalari ishlab chiqarishni tashkil qiladi;
 • jismoniy va yuridik shaxslarni belgilangan tartibda geodeziya ma’lumotlari va kartografiya materiallari bilan ta’minlaydi;

  b) yer resurslaridan oqilona foydalanish, yerlarni saqlash va muhofaza qilish, tuproq unumdorligini oshirish, geodeziya va kartografiya faoliyati samaradorligini kuchaytirish bo‘yicha davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish sohasida:

 • davlat boshqaruvi organlarining, yuridik va jismoniy shaxslarning yerlardan foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash va oshirishni ta’minlash sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtiradi;
 • mahalliy davlat hokimiyati organlari bilan birgalikda tuproq unumdorligini oshirish, yerlardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish bo‘yicha davlat dasturlarini ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
 • yer tuzish, yerdan foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash va oshirish sohalarida davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari bo‘yicha takliflarni ishlab chiqadi;
 • tuproqlarning sifatini baholash maqsadida tuproq s’yomkasini, tuproqlarning bonitirovkasini o‘tkazadi;
 • qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan tabiiy yaylovlarda geobotanik izlanishlarni amalga oshiradi;
 • qishloq xo‘jalik yerlarining me’yoriy qiymatini aniqlaydi;
 • geodeziya va kartografiya faoliyati litsenziyalanishini tashkil qiladi;
 • geodeziya punktlarini O‘zbekiston Respublikasi hududida joylashtirishda zichlik me’yorlarini va davlat topografiya xaritalari hamda planlarini davriy yangilash me’yorlarini belgilaydi;
 • O‘zbekiston Respublikasi hududida geodeziya punktlarini hisobga olishni va yuritishni tashkil etadi;
 • geodeziya, topografiya va kartografiya ishlarini ro‘yxatga olishni amalga oshiradi;

 

  v) yerdan oqilona foydalanish va uni muhofaza qilish bo‘yicha tizimli davlat nazoratini, davlat geodeziya nazoratini amalga oshirish sohasida:

 • yerga oid munosabatlarni tartibga solish tizimini takomillashtirishga, yerlardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilishga yo‘naltirilgan yagona davlat siyosati amalga oshirilishini ta’minlaydi;
 • davlat geodeziya nazoratini amalga oshiradi;
 • yerlardan foydalanish va ularni muhofaza qilish, yuridik va jismoniy shaxslar, davlat boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan yer to‘g‘risidagi qonun hujjatlari talablariga rioya etilishi ustidan davlat nazoratini tashkil qiladi va amalga oshiradi, yo‘l qo‘yilgan qonun buzilishlarini oldini olish va bartaraf etish hamda aybdor shaxslarni belgilangan tartibda javobgarlikka tortish bo‘yicha o‘z vaqtida chora-tadbirlar ko‘rilishini ta’minlaydi;
 • foydalanmayotgan va samarasiz tarzda foydalanayotgan yerlarni aniqlash, ularni o‘rnatilgan tartibda olib qo‘yish va belgilangan maqsadda foydalanish, jumladan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish maqsadida ajratib berish yuzasidan takliflarni mahalliy davlat hokimiyati organlariga kiritadi;
 • fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan birgalikda yer resurslaridan samarali va maqsadli foydalanishni ta’minlash, yer munosabatlarini tartibga solish, yer qonunchiligiga rioya qilish, yerlardan samarasiz foydalanishning o‘z vaqtida oldini olish bo‘yicha muntazam ravishda targ‘ibot-tashviqot ishlarini tizimli tashkil etadi va amalga oshiradi;
 •   g) Davlat kadastrlari yagona tizimini, shu jumladan davlat yer kadastrini, davlat kartografiya-geodeziya kadastrini, binolar va inshootlar kadastrini, hududlar davlat kadastrini yuritish sohasida:
 • davlat kadastrlarini yuritishni takomillashtirishga qaratilgan yagona davlat siyosatini ta’minlaydi;
 • davlat yer kadastrini yuritadi;
 • binolar va inshootlarning davlat kadastrini yuritadi;
 • davlat kartografiya-geodeziya kadastrini yuritadi;
 • hududlar davlat kadastrini yuritadi;
 • Davlat kadastrlari yagona tizimini yuritadi;
 • Davlat kadastrlari yagona tizimiga kiritiladigan tarmoq kadastr axborotlarini yig‘ish, tahlil qilish, turkumlash, saqlash va yangilashni amalga oshiradi;
 • jismoniy shaxslarning egaligida bo‘lgan bino va inshootlarning inventarizatsiya qiymatini belgilaydi;
 • ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni va ko‘chmas mulkka doir bitimlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazishni amalga oshiradi;
 • ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarning vujudga kelishi, boshqa shaxslarga o‘tishi, cheklanishi, bekor bo‘lishi va ko‘chmas mulkka doir boshqa bitimlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar bazasini tashkil qiladi;
 • O‘zbekiston Respublikasining tumanlar va shaharlarning yer kadastri navbatchi xaritalarini elektron shaklida yuritadi;
 • ma’muriy-hududiy birliklarning chegaralarini belgilash va o‘zgartirish bo‘yicha materiallarni tayyorlaydi;
 • yer uchastkalarni tanlash va ajratish bo‘yicha hujjatlarni tayyorlaydi;
 • yer tuzish va yerlarni inventarizatsiya qilishni amalga oshiradi;
 • davlat boshqaruvi organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarining davlat kadastrlarini yuritish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtiradi;

  d) uchuvchisiz uchish apparatlardan foydalangan holda qishloq xo‘jalik yerlarini, qishloq xo‘jaligi ekinlarini ekish va parvarishlashni monitoring qilish, geodeziya ma’lumotlari va kartografiya materiallardan foydalangan holda sun’iy yo‘ldosh navigatsiya tizimi ishlashini ta’minlash sohasida:

 • qishloq xo‘jalik ekinlarini joylashtirishni tashkil etishda ishtirok etadi;
 • sun’iy yo‘ldosh navigatsiya tizimining ishlashini ta’minlash uchun geodeziya ma’lumotlari, kartografiya materiallarini yaratadi hamda yangilab boradi;

  e) aerokosmik suratga olish, topografiya-geodeziya, kartografiya, tuproqshunoslik, geobotanikaga oid va boshqa izlanishlar hamda tadqiqotlarni, yerlarni masofadan zondlash, geodinamik tadqiqotlar ma’lumotlari va materiallaridan foydalangan holda kartografik monitoringni amalga oshirish sohasida:

 • kartografiya monitoringi, yerni masofadan zondlashni va geodinamik tadqiqotlarni amalga oshiradi;
 • O‘zbekiston Respublikasi hududini masofadan zondlash, geodeziya va kartografiya ishlarini amalga oshirishda istiqbolli rejalarini ishlab chiqadi;
 • yerni masofadan zondlash materiallaridan foydalanish faoliyatini muvofiqlashtiradi hamda geodeziya, kartografiya va yerni masofadan zondlash bo‘yicha zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etishni tashkil etadi;
 • davlat geodeziya tarmog‘ini yaratadi, rivojlantiradi va ish holatida saqlaydi;
 • davlat maqsadidagi hamda maxsus maqsaddagi grafik, raqamli, fotosuratli va boshqa shakllardagi topografiya xaritalari va planlarini yaratadi, yangilaydi va nashr qiladi;
 • umumgeografik, siyosiy-ma’muriy, ilmiy ma’lumotnoma va boshqa mavzuli xaritalarni hamda tarmoqlararo maqsaddagi atlaslarni, o‘quv kartografiya qo‘llanmalarini tuzadi va nashr qiladi;
 • davlat maqsadidagi va maxsus maqsaddagi geoaxborot tizimlarini yaratadi, rivojlantiradi va yuritadi;
 • ilmiy-tadqiqot va tajriba-texnologiya ishlarini bajaradi, normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqadi va tasdiqlaydi;

  j) ko‘chmas mulk ob’ektlarining elektron ma’lumotlar bazasini, ko‘chmas mulk bahosini bozor qiymatida baholashga bosqichma-bosqich o‘tish uchun davlat kadastrlari geoaxborot tizimlarini yaratish va doimiy ravishda yangilab borish sohasida:

 • ko‘chmas mulk ob’ektlarining elektron ma’lumotlar bazasini, ko‘chmas mulk bahosini bozor qiymatida baholashga bosqichma-bosqich o‘tish uchun davlat kadastrlari geoaxborot tizimlarini yaratadi va doimiy ravishda yangilab borishni ta’minlaydi;
 • davlat yer kadastri, binolar va inshootlar davlat kadastrining elektron ma’lumotlar bazasini yaratadi va yuritadi;
 • manfaatdor vazirlik, idoralar va mahalliy davlat hokimiyati organlari bilan birgalikda o‘zaro elektron axborot almashuvini ta’minlaydi;

  z) sohaga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, shu jumladan, davlat xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida fuqarolarga hamda tadbirkorlik sub’ektlariga tezkor va sifatli xizmatlar ko‘rsatish sohasida:

 • zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llagan holda jismoniy va yuridik shaxslarga davlat xizmatlarini ko‘rsatadi;
 • foydalanuvchilarni kadastr axborotlari bilan ta’minlaydi;

  i) yer tuzish, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish, xalqaro grantlarni jalb etish sohasida:yer tuzish, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish ishlarini tashkil etadi, xalqaro grantlarni jalb etishni ta’minlaydi;

  k) yer tuzish, geodeziya, kartografiya va davlat kadastrlari bo‘yicha tizimli ravishda kadrlarni qayta tayyorlash, malakasini oshirishni ta’minlash sohasida:

 • yer tuzish, geodeziya, kartografiya va davlat kadastrlari bo‘yicha tizimli ravishda, shuningdek masofaviy o‘qitish texnologiyalarini qo‘llagan holda kadrlarni qayta tayyorlash, malakasini oshirishni ta’minlaydi;
Share

Ishonch telefoni

1097


Onlayn foydalanuvchilar

Onlayn foydalanuvchilar: 901
Система Orphus

So'rovnoma

Yangi saytimizni baholang

Yangiliklarga obuna bo'ling

So'rovnoma

Foydali resurslar


Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing